HELLENIC PULSE


PI ver 6.00

Hellenic Pulse D1, D2

The only PI with 3D capability near real time.


HELLENIC PULSE D1

Η δύναμη πυρός του Hellenic Pulse ενσωματωμένη στο Hellenic Pulse D2. Ιδανικό μοντέλο για μοναχικούς παίχτες με νέο πτησόμενο από carbon μπαστούνι και δίσκο 60cm. 


Σύντομη περιγραφή

Το Hellenic Pulse είναι ένα πανίσχυρο παλμικό μηχάνημα νέας γενιάς βασισμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

Η σύνδεση του μηχανήματος με τον υπολογιστή γίνεται ασύρματα μέσω διεπαφής Bluetooth έτσι ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός του μηχανήματος χωρίς καλώδια από τον χειριστή του.

 

Μεγάλο κομάτι της επεξεργασίας σήματος (DSP) καθώς και το φιλτράρισμα γίνονται στο υπολογιστή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

 

Τα πηνία εκπομπής και λήψης ποικίλουν από στρογγυλό διαμέτρου 60 cm, τελάρο 120cm Χ 120cm, τελάρο 140cm Χ 140cm και τελάρο 160cm Χ 160cm. Η σύνδεση τους δεν απαιτεί ρυθμίσεις διότι αναγνωρίζονται αυτόματα από το λογισμικό του μηχανήματος.

 

Το μηχάνημα δεν έχει αναλογικά σημεία ρύθμισης παρά μόνο ένα διακόπτη ON-OFF. Οι ρυθμίσεις αν απαιτηθούν γίνονται μέσω του λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λογισμικό «τρέχει» σε γραφικό περιβάλλον έτσι ώστε οι στόχοι να είναι ευδιάκριτοι και κατανοητοί. Ο ήχος πιστοποίησης ενός στόχου ανεβαίνει απότομα ενώ όταν δεν υπάρχει στόχος ακούγεται ένας πολύ χαμηλός ήχος (ρελαντί).

 

Βασικό πρόγραμμα χειρισμού και εμφάνισης ROW δεδομένων. Software Ver 2.3.0


Technical characteristic

Transmitter:    6KW Peak, PRT 6mS fixed, stagger (turbo mode).

Digital processing: 12bits standard, 16bits oversampling (turbo mode) 3,5 millions samples/second.

Sampling: Dual standard, Quad (turbo mode)

Build in digital filtering  FIR 64 taps,

Other filters: 6 pole  butterworth or Chebyshev

Build in Auto Ground Balance   

Communication: via Bluetooth near Real Time

Audio output: 100Hz to 10KHz adjusted on custom requirements, 800Hz standard.

 


Αναβαθμίσεις λογισμικού

Η έκδοση λογισμικού 2.3.0 είναι έτοιμη και μπορεί να φορτωθεί σε όλα τα hellenic-pulse. Περιλαμβάνει δύο  αναβαθμίσεις.

 

Α. Εμφάνιση εικονικού πληκτρολογίου όταν κάνουμε κλικ στο παράθυρο του TUNE ώστε να κάνουμε γρήγορη αριθμητική εισαγωγή. Αυτό βοηθάει αρκετά τους χρήστες που δουλεύουν τον υπολογιστή σαν tablet δηλαδή χωρίς το πληκτρολόγιο.

 

Β. Εμφάνιση μίας διακριτικής κόκκινης γραμμής που δηλώνει το επίπεδο του threshold μόνιμα, ώστε το ύψος του στόχου/στόχων  να είναι ξεκάθαρο.


Αναβάθμιση λογισμικού, δοκιμαστική έκδοση 3.0.0

Περιλαμβάνει την τρισδιάστατη απεικόνιση στόχων online στην 2η κάρτα του λογισμικού "3D SCOPE". Η λειτουργία του 3D δίνει την δυνατότητα της εκτίμησης του βάθους και του σχετικού όγκου ενός στόχου ακριβώς όταν πιστοποιηθεί η ύπαρξη του. Με τα κουμπιά "X", "Y" και "Z" μπορεί να γίνει η πλοήγηση στους 3 άξονες. Με το κουμπί "Μεγένθυνση" γίνεται η αυξομείωση όλης της 3D σκηνής. Με το κουμπί "Πλέγμα" επιλέγουμε την εφάνιση του πλέγματος. Με του κουμπί "Reset" διαγράφουμε τα τρέχοντα δεδομένα. Με το κουμπί "Άξονες" επιλέγουμε την εμφάνιση των 3 αξόνων "X", "Y" και "Z". Με το κουμπί "Ξεκίνημα" ξεκινάει αυτόματα η καταγραφή των στόχων ενώ με το κουμπί "Σταμάτημα" σταματά η καταγραφή και όποιοι στόχοι έχουν πιστοποιηθεί καταγράφονται με τα χαρακτηριστικά τους ανεξίτηλα στον υπολογιστή στο φάκελο "Targets" για περαιτέρω επεξεργασία και επανεμφάνιση. Σε αυτή την έκδοση μπορούν να πιστοποιηθούν μέχρι 10 διαφορετικοί στόχοι σε ένα πέρασμα.

Έκδοση λογισμικού 3.0.0. Τρισδιάστατη αποικόνιση στόχων online.

Έκδοση λογισμικού 2.0.0 Hellenic Pulse 3D Data Logger


Πρόγραμμα απεικόνισης 3D στόχων offline, έκδοση 2.0.0.

Στην έκδοση 2.0.0 προστέθηκαν:

1. Slider για τη ρύθμιση του βάθους δηλαδή από πιο σημείο και πάνω δεν ενδιαφέρουν οι στόχοι, όπου εμφανίζονται με γραμμές και μπλε χρώμα(default) ενώ οι στόχοι ενδιαφέροντος εμφανίζονται συμπαγείς με κίτρινο χρώμα(default). Στην εικόνα δίπλα έχει ρυθμιστεί να εμφανίζονται διαφορετικά οι στόχοι από την επιφάνεια μέχρι το 1 μέτρο. Αυτό βοηθάει κυρίως όταν δεν θέλουμε να μας μπερδεύουν οι σχετικά επιφανειακοί στόχοι.

 

2. Ρύθμιση των χρωμάτων των στόχων κατά βούληση ώστε να είναι ευδιάκριτοι.

 

3. Πρόσθεση αριθμητικών ενδείξεων στο τρισδιάστατο πλέγμα ώστε να γίνεται πιο κατανοητό το σχετικό βάθος των στόχων.


Αναβάθμιση λογισμικού έκδοση 4.1.0 10/11/2018

Στην έκδοση 4.1.0 έχουν γίνει βελτιώσεις στο 3D Scope ως ακολούθως:

1. Μπορούν να πιστοποιηθούν μέχρι και 25 στόχοι σε 1 πέρασμα.

2. Έχει προστεθεί slider για την εμφάνιση των επιφανειακών στόχων με διαφορετικό 

    χρωματισμό. Η εμφάνιση του στόχου είναι συνάρτηση του πραγματικού του όγκου.

3. Έγινε αλλαγή του πλέγματος εμφάνισης στα 50 x 50 cm για ευκολότερη ανάλυση.

4. Έγινε βελτίωση της εμφάνισης του βάθους στις περιοχές από 80cm μέχρι τα

    200cm.

 

Η χρήση του 3D Scope δουλεύει με το τελάρο 1,40 και TUNE 10.

Πριν γίνει λειτουργία της χρήσης 3D θα πρέπει να έχει διασταυρωθεί κάθε στόχος σε 2D mode 0 και 90 μοίρες.

Αναβάθμιση λογισμικού έκδοση 4.1.0


Αναβάθμιση λογισμικού έκδοση 5.0.0

Σε αυτή την αναβάθμιση προστέθηκαν 2 πλήκτρα χειρισμού τόσο στη 2D όσο και στη 3D σκηνή που αποθηκεύουν σε μορφή εικόνας υψηλής ευκρίνειας jpg ανά πάσα ώρα και όσες φορές θέλουμε τις παραγόμενες κυματομορφές/αντικείμενα για περαιτέρω επίβλεψη/ανάλυση.


Αναβάθμιση λογισμικού έκδοση 6.0.0

Αναβάθμιση λογισμικού έκδοση 6.0.0. συμβατή σε όλα τα hellenic-pulse μοντέλα. Σε αυτή την έκδοση προστέθηκαν ειδικοί αλγόριθμοι ευστάθειας και ανάδειξης στόχων σε TURBO MODE στη κάρτα 2D που αυξάνουν τη διακριτική ικανότητα σε μεγάλο βαθμό του μηχανήματος δίνοντας του 30% καλύτερη απόδοση και ανίχνευση βάθους.

Ο τρόπος λειτουργίας και συντονισμού του Turbo Mode σε 4 απλά βήματα.


Επικοινωνία

 Email       :        info@hellenic-pulse.com

                           support@hellenic-pulse.com